Sher’s Sfeerhoekje

Privacyverklaring

Bij Sher’s Sfeerhoekje vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Concreet worden deze gegevens enkel gebruikt om uw pakket aan te leveren of uw vragen te beantwoorden via ons contactformulier, social media, e-mail, per post of telefonisch.
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.
  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
  • Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bezorging van uw bestelling of het beantwoorden van uw contactformulier.
  • Uw gegevens zullen door ons nooit gebruikt worden om u achteraf commercieel te contacteren onder de vorm van een nieuwsbrief.
  • We zullen uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.